امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ترخیص تخم مرغ خوراکی خام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ترخیص تخم مرغ خوراکی خام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ترخیص تخم مرغ خوراکی خام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ضوابط ترخیص تخم مرغ خوراکی (خام) صرفا از سوی سازمان دامپزشکی کشور تاریخ: 28/1/1397 شماره: 30508/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ترخیص تخم مرغ خوراکی خام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط ترخیص تخم مرغ خوراکی (خام) صرفا از سوی سازمان دامپزشکی کشور
تاریخ: 28/1/1397
شماره: 30508/60
به پیوست تصویر نامه شماره 196/502/97 مورخ 27/1/1397 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منضم به نامه شماره 4104/675/د مورخ 26/1/1397 اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در خصوص... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت