امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

ترخیص کالا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ترخیص کالا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ترخیص کالا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ترخیص کالا و شایستگی های مورد نیاز جهت حق العملکاری در ترخیص کالا چیست؟ 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ترخیص کالا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ترخیص کالا

ترخیص کالا اصطلاحی است که جهت اظهار کالا به گمرک و آزادسازی آن برای وارد کننده یا صادر کننده کالا مورد استفاده قرار می گیرد.
فعالیت ترخیص کالا شامل آماده سازی و ثبت اسناد به صورت فیزیکی یا الکترونیک ثبت سفارش کالا و محاسبه پرداختی ها شامل مالیات، ماخذ تعرفه گمرکی، سود بازرگانی، حقوق گمرکی و تسهیلات ارائه شده توسط دولت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا می باشد.
در بسیاری از کشورها کارگزاران گمرکی یا حق العمل کاران فعالیت خود را در زیر مجموعه فعالیت فورواردری کالا به انجام می رسانند البته تجارت های مستقل و خطوط کشتیرانی، وارد کنندگان و صادر کنندگان، عمده ی کارفرمایان حق العملکار گمرکی و یا کارگزار رسمی گمرک محسوب می شوند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
ترخیص کالا در ایران
ترخیص کالا در ایران به مفهوم آماده سازی و ارائه اسناد و مدارکی از جمله مجوزات لازم جهت ترخیص کالا نظیر مجوزهای ترخیص کالا مانند مجوز ثبت سفارش، مجوز استاندارد، مجوز بهداشت، مجوز وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان، مجوز سازمان انرژی اتمی، مجوز وزارت ارتباطات و مخابرات، مجوز مبارزه با مواد مخدر، مجوز قرنطینه مرزی و مجوز قرنطینه نباتی و البته مجوز وزارت راه که به کلیه کالاهایی که با ناوگان غیر ایرانی به حمل و نقل بین المللی خود پرداخته باشند (شامل 10% کرایه حمل کالا) تعلق می گیرد را شامل می شود. ترخیص کالا همچنین شامل حمل و ارسال کالا به مقصد نهایی درون مرزی می باشد. بسیاری از ترخیص کار ان در حوزه هایی چون صنایع فلزی، شیمیایی و ماشین آلات و مواد اولیه به تخصص رسیده اند. ترخیص کاران معمولا در گمرکات بنادر و فرودگاه ها و یا مناطق آزاد متمرکز و مستقر می شوند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
شایستگی های مورد نیاز جهت حق العمل کاری در ترخیص کالا
کارت حق العمل کاری توسط گمرک ایران صادر می شود. الزامات جهت اخذ این کارت، پذیرش در آزمون این سازمان، شهروند ایرانی و با حداقل سن 25 سال و عدم اشتغال در سازمان های دولتی بودن است.
کارگزار رسمی گمرک باید به جداول تعرفه های گمرکی آشنا باشد که خود شامل لیست هایی جهت ارائه، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قواعد و قوانین دولتی برای وارد کنندگان و دیگر الزامات تجارتی می باشد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت