امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 21/11/1397 شماره: 154975/ت56274هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 21/11/1397
شماره: 154975/ت56274هـ
هیئت وزیران در جلسه 17/11/1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 کافه تجارت