امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

تعرفه انبارداری کانتینری سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه انبارداری کانتینری سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه انبارداری کانتینری سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تعرفه انبارداری کانتینر در مناطق عادی، آزاد و ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تعرفه انبارداری کانتینری سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

مدت انبارداری و حجم کانتینر های 20 و 40 فوت خالی و پر ذکر شده است.

  جدول شماره 17
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت