امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

تعرفه حمل انواع محمولات وارداتی،صادراتی و ترانزیتی (مسیر ریلی ایران) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعرفه حمل انواع محمولات وارداتی،صادراتی و ترانزیتی (مسیر ریلی ایران) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعرفه حمل انواع محمولات وارداتی،صادراتی و ترانزیتی (مسیر ریلی ایران) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تعرفه حمل انواع محمولات وارداتی،صادراتی و ترانزیتی (مسیر ریلی ایران) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 14/7/1397 شماره: 7027/1/180 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

تعرفه حمل انواع محمولات وارداتی،صادراتی و ترانزیتی (مسیر ریلی ایران) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعرفه حمل انواع محمولات وارداتی،صادراتی و ترانزیتی (مسیر ریلی ایران) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 14/7/1397
شماره: 7027/1/180
برابر نامه واصله به شماره 87057/200/ص مورخ 9/7/97 معاون بهره برداری و یر و حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت