امروز
1403/3/9 May 29 2024

اعلام آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های تعهدات ارزی سال 1401

اعلام آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های تعهدات ارزی سال 1401

اعلام آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های تعهدات ارزی سال 1401

خلاصه:

آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت برای بررسی درخواست‌های ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه است...

اعلام آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های تعهدات ارزی سال 1401

♦️طبق مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ؛ اعلام آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱

آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت برای بررسی درخواست‌های ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه است.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ، بر اساس ابلاغ بند ۲ مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص رسیدگی به درخواست ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ در کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت برای بررسی درخواست‌های ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ واجدین شرایط «ثبت سفارش تا قبل از پایان دی‌ماه و قبض انبار تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲» تا پایان وقت اداری روز دوشنبه (۳۱ اردیبهشت) است و پس از آن هیچ‌گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

گفتنی است ارائه تصویر ثبت سفارش و اصل قبض انبار یا تاییدیه مرجع صدور قبض انبار برای بررسی درخواست کلیه متقاضیان الزامی است.
کافه تجارت