امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

تعیین اسکله دریایی کاسپین برای ورود و خروج وسایل نقلیه،‌ کالا و مسافر - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین اسکله دریایی کاسپین برای ورود و خروج وسایل نقلیه،‌ کالا و مسافر - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین اسکله دریایی کاسپین برای ورود و خروج وسایل نقلیه،‌ کالا و مسافر - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین اسکله کاسپین استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی برای ورود و خروج وسایل نقلیه،‌ کالا و مسافر 22/3/1397 - 33982/ت55407 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تعیین اسکله دریایی کاسپین برای ورود و خروج وسایل نقلیه،‌ کالا و مسافر - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین اسکله کاسپین استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی برای ورود و خروج وسایل نقلیه،‌ کالا و مسافر
تاریخ: 22/3/1397
شماره: 33982/ت55407 ه
هیئیت وزیران در جلسه 2/3/1397 به پیشنهاد گارگروه موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – و به استناد تبصره یاد شده تصویب کرد:.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت