امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1397/8/5 ممنوعیت صادرات كاه، سبوس، كنجاله، انواع تفاله هاي نباتي 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان
تاریخ: 5/8/1397
♦️ممنوعیت صادرات كاه، سبوس، كنجاله، انواع تفاله هاي نباتي

🔹 عوارض صادراتی خوراك دام و طيور با اچ اس كد ٢٣٠٩٩٠٤٠ و ٢٣٠٩٩٠٩٠ معادل ٦٠٪‏ ارزش پايه گمركي و عوارض خوراك آبزيان با اچ اس كد ٢٣٠٩٩٠١٠ معادل ١٧٪‏ ارزش پايه گمركي از تاريخ ٢٥/ ٨/ ٩٧ و با مجوز سازمان شيلات جهت جلوگيري از صادرات استارترها تصويب و جهت ابلاغ در كارتابل آقاي وزير قرار گرفت. با ارز رسمي عوارض هر كيلو صادرات خوراك دام و طيور حدود ٩٦٠ تومان و خوراك آبزيان حدود ٣٨٠ تومان در نظر گرفته شد. 

🔹 ضمن اينكه با پيگيري هاي انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران و به جهت كاهش قيمت انواع خوراك دام و طيور و موافقت وزارت جهاد كشاورزي مقرر گرديد صادرات كاه، سبوس، كنجاله، انواع تفاله هاي نباتي كه بعضاً با كد رديف هاي ديگر همچون ١٤٠٤٩٠٩٠ و ٢٣٠٨٠٠٠٠ صادر مي شد سريعاً ممنوع اعلام شود كه در اين چند روز ابلاغ خواهد شد.

🔹 همچنين در خصوص صادرات پودر ماهي و پودر گوشت كه افزايش قيمت آنها در بازار صداي توليدكنندگان انواع خوراك را درآورده بود، پيشنهاد شد عوارض صادراتي ميانگين از قرار هر كيلو ٤٠٠ تومان براي آن وضع شود و تاكيد گردید جهت جلوگيري از قاچاق و فساد صادرات آن ممنوع نشود.
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت