امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

تغییرات جدید گروه های کالایی یک، دو و سه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تغییرات جدید گروه های کالایی یک، دو و سه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تغییرات جدید گروه های کالایی یک، دو و سه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تغییرات جدید گروه های کالایی یک، دو و سه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 2/10/1397 شماره: 254413/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

تغییرات جدید گروه های کالایی یک، دو و سه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تغییرات جدید گروه های کالایی یک، دو  و سه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
⭕️انواع ويتامين هاي دامي به كد تعرفه ٢٩٣٦٢٩٩٠ و آنزيم ها به كد تعرفه ٣٥٠٧٩٠٠٠ و خاك فسفات به كد تعرفه ٢٥١٠٢٠٠٠ در گروه يك كالايي كارسازي و به بانك مركزي ايران جهت تخصيص ارز دولتي ابلاغ شد.
⭕️بر این اساس کلیه کالاهایی که قبلا در گروه کالایی ۳ قرار داشتند جهت تخصیص ارز به گروه کالایی ۲ منتقل شدند.
تاریخ: 2/10/1397
شماره: 254413/60
پیرو نامه شماره 129110/60 مورخ 18/5/1397 موضوع تبصره (1) ماده (1) تصویب نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/5/1397 هیأت محترم وزیران در خصوص ساماندهی و... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت