امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

تغییرات در دستورالعمل های اجرایی کارنه تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تغییرات در دستورالعمل های اجرایی کارنه تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تغییرات در دستورالعمل های اجرایی کارنه تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تغییرات در دستورالعمل های اجرایی کارنه تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا 19/4/1397 - 6377/5/190 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تغییرات در دستورالعمل های اجرایی کارنه تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تغییرات در دستورالعمل های اجرایی کارنه تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 19/4/1397
شماره: 6377/5/190
طبق نامه واصله به شماره 396/ب ف/29/الف مورخ 17/4/97 از سرپرست محترم اتاق بازرگانی ایران و بر اساس تغییرات حاصله در دستورالعمل های اجرایی تیر و.... لینک تغییرات
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت