امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

تمدید مهلت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده و دارای قبض انبار در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 تمدید مهلت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده و دارای قبض انبار در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تمدید مهلت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده و دارای قبض انبار در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تمدید مهلت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده و دارای قبض انبار در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا درخواست تمديد ٣ ماهه مهلت ترخیص برای خودروهای ثبت سفارش شده و دارای قبض انبار در گمرک 13/4/1397 - 95251/60 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

 تمدید مهلت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده و دارای قبض انبار در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

درخواست تمديد ٣ ماهه مهلت ترخیص برای خودروهای ثبت سفارش شده و دارای قبض انبار در گمرک
تاریخ: 13/4/1397
شماره: 95251/60
موضوع: اصلاح تصویب نامه شماره 166333/ت55066 ه مورخ 24/12/1396 برای تغییر زمان ترخیص خودرو از سه ماه به شش ماه
......

لینک نامه

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت