امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 16/10/1397 شماره: 137161/ت56023هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
🔹 تعیین تکلیف خودرو های موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای قبض انبار
🔹 تعیین شرایط ترخیص خودروهای موجود
🔹 ابطال کلیه ثبت سفارش های صادره و مجاز شدن ثبت سفارش با رويه بدون انتقال ارز با اعلام منشأ ارز
🔹 ترخیص خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با چهل واحد سود بازرگانی بیشتر
🔹 مهلت ترخیص چهار ماه از ابلاغ تصویبنامه
تاریخ: 16/10/1397
شماره: 137161/ت56023هـ
هیئت وزیران در جلسه 9/10/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت