امروز
16 . 2 . 1400 May 6 2021

ثبت سفارش واردات کالاهای دارای قبض انبار بدون انتقال ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش واردات کالاهای دارای قبض انبار بدون انتقال ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش واردات کالاهای دارای قبض انبار بدون انتقال ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ثبت سفارش برای واردات کالاهای دارای قبض انبار گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی بلامانع اعلام شد. تارخ: 21/6/1397 شماره: 81840/ت 55758 ه 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

ثبت سفارش واردات کالاهای دارای قبض انبار بدون انتقال ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش واردات کالاهای دارای قبض انبار بدون انتقال ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ثبت سفارش برای واردات کالاهای دارای قبض انبار گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی بلامانع اعلام شد
تارخ: 21/6/1397
شماره: 81840/ت 55758 ه
هیئت وزیران در جلسه 18/6/1397 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت