امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ثبت سفارش و واردات انواع لنت – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات انواع لنت – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات انواع لنت – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ثبت سفارش و واردات انواع لنت منوط به اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولوزی وزارت صنعت معدن و تجارت تاریخ: 22/2/1397 شماره: 48926/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش و واردات انواع لنت – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات انواع لنت منوط به اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولوزی وزارت صنعت معدن و تجارت
تاریخ: 22/2/1397
شماره: 48926/60
به پیوست تصویر نامه شماره 46127/60 مورخ 17/2/1397 معاون محترم امور صنایع در خصوص ثبت سفارش انواع لنت ارسال و به آگاهی می رساند:.... لینک دستورالعمل
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت