امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی تاریخ: 25/4/1397 شماره: 104413/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی
تاریخ: 25/4/1397
شماره: 104413/60
به پیوست تصویر نامه شماره 6991/020 مورخ 16/4/1397 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دانه آفتابگردان ارسال و به آگاهی می رساند:.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 کافه تجارت