امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان تا اطلاع ثانوی تاریخ: 2/3/1397 شماره: 589564/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان تا اطلاع ثانوی
تاریخ: 2/3/1397
شماره: 589564/60
به پیوست تصویر نامه شماره 812/501/97 مورخ 29/2/1397 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دانه روغنی آفتابگردان ارسال و به آگاهی می رساند:.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت