امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

عدم نیاز به اخذ گواهی فعالیت نمایندگی جهت ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) تا اطلاع ثانوی تاریخ: 27/3/1397 شماره: 78493/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

عدم نیاز به اخذ گواهی فعالیت نمایندگی جهت ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) تا اطلاع ثانوی
تاریخ: 27/3/1397
شماره: 78493/60
پیرو نامه شماره 41803/60 مورخ 11/2/1397، به پیوست تصویر نامه شماره شماره 77035/60 مورخ 23/3/1397 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت