امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ وارد شده به گمرک قبل از ۳۰ خرداد ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ وارد شده به گمرک قبل از ۳۰ خرداد ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ وارد شده به گمرک قبل از ۳۰ خرداد ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اضافه شدن امکان ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ که قبل از ۳۰ خرداد ۹۷ به گمرکات وارد شده اند به سامانه جامع تجارت تاریخ: 5/6/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ وارد شده به گمرک قبل از ۳۰ خرداد ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ وارد شده به گمرک قبل از ۳۰ خرداد ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اضافه شدن امکان ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ که قبل از ۳۰ خرداد ۹۷ به گمرکات وارد شده اند به سامانه جامع تجارت
تاریخ: 5/6/1397
لینک تصویر
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت