امروز
1403/3/9 May 29 2024

ثبت سفارش گوشت و دام زنده با ارز نیمایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش گوشت و دام زنده با ارز نیمایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش گوشت و دام زنده با ارز نیمایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ثبت سفارش گوشت و دام زنده با ارز نیمایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 18/12/1397 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش گوشت و دام زنده با ارز نیمایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش گوشت و دام زنده با ارز نیمایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 18/12/1397
شناسه‌های معتبر برای ثبت سفارش گوشت و دام زنده با ارز نیمایی
به اطلاع می رساند جهت واردات گوشت قرمز و دام زنده با استفاده از ارز نیمایی، بازرگانان محترم می‌بایست تنها از شماره تعرفه‌ها و شناسه‌های کالایی پیوست شده جهت ثبت در پرونده های ثبت سفارش خود استفاده نمایند.
لینک فایل شناسه ها
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 کافه تجارت