امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ دستورالعمل ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی مشمول تخصیص ارز با نرخ رسمی تاریخ: 1397/8/1 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ابلاغ دستورالعمل ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی مشمول تخصیص ارز با نرخ رسمی
تاریخ: 1/8/1397
در راستای اجرای تصویب نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/5/97 و شماره 70220/ت55633هـ مورخ 29/5/1397 و نامه شماره... لینک ابلاغیه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت