امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) در بنادر کشور بر مبنای نرخ ارز نیما محاسبه می شود. تاریخ: 30/7/1397 شماره: 7160/4/160 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) در بنادر کشور بر مبنای نرخ ارز نیما محاسبه می شود.
تاریخ: 30/7/1397
شماره: 7160/4/160
براساس نامه واصله به انجمن به شماره 31946/ص/97 مورخ 30/7/97 معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، به آگاهی می رساند.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت