امروز
16 . 2 . 1400 May 6 2021

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 4/12/1397 شماره: 309652/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
نظر معاونت بازرگانی داخلی در خصوص استثنا قائل شدن برخی از سایز های تعرفه 40112090 که عمده مصرف بخش عمومی بین ‌شهری و حمل بار و مسافر را داشته و تایرهای سنگین، کامیونت، مینی اتوبوس، مینی بوس و خاوری با رینگ های 17.5 و 19.5 و 20 را شامل می شود.
تاریخ: 4/12/1397
شماره: 309652/60
پیرو نامه شماره 177277 مورخ 4/7/97 این دفتر با موضوع ابلاغ مصوبه شماره 85813 مورخ 1/7/97 هئیت محترم وزیران در ارتباط با مجموع حقوق... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت