امروز
12 . 12 . 1399 Mar 2 2021

حمل و نقل بین المللی Transport International Road (T.I.R) - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

حمل و نقل بین المللی Transport International Road (T.I.R) - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

حمل و نقل بین المللی Transport International Road (T.I.R) - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

حمل و نقل بین المللی Transport International Road (T.I.R) چیست؟ 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

حمل و نقل بین المللی Transport International Road (T.I.R) - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تا چندین سال پیش، روش حمل و نقل بین المللی کالا در ارتباط با مقررات گمرکی در دنیا، به نحوی بود که هر کشوری بر اساس ضوابط خاص خود عمل کرده و این امر سبب شده بود که در حمل بار ها به ویژه بار های ترانزیتی مشکلاتی به وجود آید. بر این اساس، وقتی کالایی وارد می شد و شرکت های حمل و نقل کننده ناگزیر بودند بر اساس مقررات گمرکی هر کشور مبالغی جهت تضمین گمرکی که گاهی غیر قابل پرداخت بود در مرز های ترانزیتی بپردازند که تأمین آن، خود مشکل بزرگی را به وجود آورده بود به همین دلیل، تشریفات گمرکی ترانزیت در کشور های مختلف موجب کندی حمل و نقل بین المللی می گردید تا جایی که کنترل های متعدد و توزیع ضمانت نامه های مختلف و تکمیل اظهار نامه های ترانزیتی مبادله کالا بین کشور های مختلف را محدود نموده و چون این موانع در حمل و نقل زمینی به مراتب محسوس تر است، هر کشوری کوشش داشت با عقد قرارداد های ترانزیت خصوصی، به رفع این مشکلات بپردازد که تا اندازه ای این مشکلات تسهیل شد ولی از آنجایی که همیشه مسائلی در هنگام عقد قرارداد ها مطرح می شد و کشور های مسیر ترانزیت با استفاده از احتیاج طرف مقابل آوانس های خاصی را مطالبه می کردند، گاهی این آوانس ها غیر عملی بود و یا در صورت پذیرش آنها، امکان از دست دادن منافع چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، وجود داشت.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
این مشکلات سبب شد که موضوع به قسمت اقتصادی، بازرگانی و گمرکی سازمان ملل کشانده شود که با توصیه این سازمان، در 15 ژانویه 1959 زیر نظر شورای گمرکی وابسته به سازمان ملل در ژنو، موافقت نامه ای مطرح شد و به امضا رسید که به طور کلی، روش حمل و نقل بین المللی جاده ای را تغییر داد و تسهیلات فراوانی را از نظر ارزیابی کالا، تضمین کالا و به طور کلی، نحوه برخورد با مقررات گمرکی کشور ها را به وجود آورد و مسبب به وجود آمدن سازمانی به اسم ایرو (IRO) شد.
اتحادیه حمل و نقل (IRO) وابسته به سازمان ملل، این کنوانسیون را طوری طراحی نموده است که ضمن حفظ نظارت های گمرکی، تشریفات ترانزیت به حداقل ممکن کاهش یابد. نوع تسهیلات و راهکار های مطرح شده در این موافقت نامه، انگیزه ای برای پیوستن کشور هایی شد که در امر حمل و نقل بین المللی ترانزیت کالا فعالیت دارند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت