امروز
16 . 2 . 1400 May 6 2021

خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی به دلیل شرایط ضروری در کشور از تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل مستثنی شد. تاریخ: 17/6/1397 شماره: 78555/ت55744 ه 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی به دلیل شرایط ضروری در کشور از تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل مستثنی شد.
تاریخ: 17/6/1397
شماره: 78555/ت55744 ه
هیئت وزیران در جلسه 14/6/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت