امروز
16 . 2 . 1400 May 6 2021

دستورالعمل ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده در تاریخ 21 فروردین 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده در تاریخ 21 فروردین 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده در تاریخ 21 فروردین 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

🔹 حذف ثبت سفارش بدون انتقال ارز 🔹 بازگشت تعهدنامه ارزی (پیمان سپاری) برای صادرات 🔹 بازگشت ارز دانشجویی و مسافری 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

دستورالعمل ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده در تاریخ 21 فروردین 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

1. از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می کند.
 
2. بر اساس بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز  قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.
 
3. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
 
4.  تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس  کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز  در بانک های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت سپرده گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمین  می شود.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
5. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.
 
6. بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما  و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند.
 
7.  تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند.
 
8. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت