امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 21/11/1397 شماره: 154961/ت56252هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 97/11/14 هيأت وزیران در خصوص"دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده"، طي نامه شماره 154961 در تاریخ 97/11/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
تاریخ: 21/11/1397
شماره: 154961/ت56252هـ
هیئت وزیران در جلسه 14/11/1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستور العمل... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت