امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

دستورالعمل هزينه ديركرد عودت كانتينر و وجوه سپرده - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل هزينه ديركرد عودت كانتينر و وجوه سپرده - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل هزينه ديركرد عودت كانتينر و وجوه سپرده - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دستورالعمل هزينه ديركرد عودت كانتينر و وجوه سپرده 646/97/3000/ص - 21/3/1397 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

دستورالعمل هزينه ديركرد عودت كانتينر و وجوه سپرده - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل هزينه ديركرد عودت كانتينر و وجوه سپرده
شماره: 646/97/3000/ص
تاریخ: 21/3/1397
باستناد ابلاغیه شماره 950/32654 مورخ 20/3/97 مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و مستند به بند.... لینک دستورالعمل و تعرفه دیرکرد کانتینرها  
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 
 کافه تجارت