امروز
25 . 3 . 1400 Jun 15 2021

رفع ممنوعیت صادرات مواد سوختی، فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک از مرز فراه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

رفع ممنوعیت صادرات مواد سوختی، فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک از مرز فراه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

رفع ممنوعیت صادرات مواد سوختی، فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک از مرز فراه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

رفع ممنوعیت صادرات مواد سوختی، فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک از مرز فراه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 17/7/1397 شماره 6104 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

رفع ممنوعیت صادرات مواد سوختی، فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک از مرز فراه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

رفع ممنوعیت صادرات مواد سوختی، فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک از مرز فراه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 17/7/1397
شماره 6104
موافقت گمرک افغانستان جهت از سرگیری و رفع ممنوعیت صادرات مواد سوختی ، فولاد ، سیمان و کاشی و سرامیک از مرز فراه
لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت