امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

ساماندهی و مدیریت بازار ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ساماندهی و مدیریت بازار ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ساماندهی و مدیریت بازار ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ساماندهی و مدیریت بازار ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 15/12/1397 شماره: 169368/ت55789هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ساماندهی و مدیریت بازار ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ساماندهی و مدیریت بازار ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)
تاریخ: 15/12/1397
شماره: 169368/ت55789هـ
هیئت وزیران در جلسه 8/12/1397 به پیشنهاد شماره 295748/97 مورخ 24/8/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه

 
 
 کافه تجارت