امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

مهلت تامین ارز پس از تخصیص محدود شد !

مهلت تامین ارز پس از تخصیص محدود شد !

مهلت تامین ارز پس از تخصیص محدود شد !

خلاصه:

با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی به ۲۰ روز محدود شده است...

مهلت تامین ارز پس از تخصیص محدود شد !

🔹با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است،
مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی به ۲۰ روز محدود شده است.

🔹تا پیش از این واردکننده تا ۳۰ روز پس از تخصیص ارز فرصت داشت تا نسبت تامین ارز اقدام کند.
بعضاً بانک مرکزی در این بازه زمانی نمی‌توانست تامین را انجام دهد و فرصت طولانی‌تر می‌شد. عده‌ای نیز صبر می‌کردند
و از تفاوت قیمت نوسان‌گیری می‌کردند. به طور مثال وقتی اقدام به خرید می‌کردند که اختلاف نرخ دولتی و بازار آزاد به حداکثر میزان خود رسیده باشد.کافه تجارت