امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1397/6/1 شرایط و ضوابط جدید تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به کشور 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 1397/6/1
شرایط و ضوابط جدید تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به کشور
با احترام، پیرو دستورالعمل شماره 44109 مورخ 24/5/1397 به اطلاع می رساند:.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت