امروز
16 . 2 . 1400 May 6 2021

شرایط جدید واردات و ترخیص خودرو به تاریخ 26 فروردین 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

شرایط جدید واردات و ترخیص خودرو به تاریخ 26 فروردین 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

شرایط جدید واردات و ترخیص خودرو به تاریخ 26 فروردین 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

مدیرکل مرکز واردات و امور و مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌ای شرایط واردات و ترخیص خودرو را در 5 بند اعلام کرد. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

شرایط جدید واردات و ترخیص خودرو به تاریخ 26 فروردین 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 
۱- با توجه به حذف تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه مورد اشاره ترخیص خودرو با ارائه ثبت سفارش بنام افراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی امکان‌پذیر نیست.
 
۲- ثبت سفارش‌های صادره از تاریخ ۹۶.۱۰.۱۰ لغایت ۹۶.۱۲.۲۴ برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرنمایندگانی در قالب فایل الحاقی شامل ۹۸۶ ردیف که مورد تایید دفتر مقررات صادرات و واردات می‌باشد جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت مصوبات مورد اشاره فوق و رعایت کامل مقررات و صرفاً در مهلت اعتبار اولیه ثبت سفارش (قابل تمدید نمی‌باشد) ارسال می‌شود.
 
۳- بدیهی است ترخیص خودروهای فوق مستلزم ارائه قرارداد خدمات پس از فروش یا نمایندگی رسمی و تأیید VIN خودروها در سامانه مربوطه است.
 
۴- رعایت مفاد بخشنامه‌های ۲۳۰، ۲۶۶، ۳۰۷ و ۳۳۵ سال ۹۶  این مرکز در ترخیص خودروهای مورد اشاره الزامی است.
 
۵- با عنایت به حذف تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه موصوف در صورت ارائه ثبت سفارش به نام افراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی بعد از تاریخ ۲۴ اسفند ۹۶ ضمن عدم ترخیص خودرو مراتب را به همراه مستندات مربوطه به این مرکز ارسال کنند.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت