امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 15/7/1396 شماره: 157816/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 15/7/1396
شماره: 157816/60
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2565/502/96 مورخ 13/6/1396 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات مغز دانه کاج سیبری جهت... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت