امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 10/5/1397 شماره: 61129/ت55056 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 10/5/1397
شماره: 61129/ت55056 ه
هیئت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 کافه تجارت