امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

شناسه کالا رایانه لوحی (Tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل 7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

شناسه کالا رایانه لوحی (Tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل 7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

شناسه کالا رایانه لوحی (Tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل 7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ایجاد فیلد تحت عنوان باقابلیت نصب سیم کارت برای واردات رایانه لوحی در زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت 19/3/1397 - 71443/60 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

شناسه کالا رایانه لوحی (Tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل 7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ایجاد فیلد تحت عنوان باقابلیت نصب سیم کارت برای واردات رایانه لوحی در زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
تاریخ: 19/3/1397
شماره: 71443/60
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 62236/60 مورخ 6/3/1397 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت متبوع در خصوص شناسه کالا "رایانه لوحی (Tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل 7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت" با.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت