امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

شیوه نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی COER – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شیوه نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی COER – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شیوه نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی COER – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

شیوه نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی COER – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 27/5/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

شیوه نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی COER – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شیوه نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی COER – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 27/5/1397
طبق بند 12 مصوبات یکصد و هفتمین اجلاسیه شورایعالیاستاندارد، کالاهای صادراتی مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به یکی از طرق زیر مورد ارزیابی انطباق قرار می گیرند:... لینک فایل
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 کافه تجارت