امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن تا اطلاع ثانوی + ردیف تعرفه های مربوطه تاریخ: 23/10/1397 شماره: 273587/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن تا اطلاع ثانوی + ردیف تعرفه های مربوطه
تاریخ: 23/10/1397
شماره: 273587/60
به پیوست تصویر نامه شماره 269888/60 مورخ 19/10/1397 مقام عالی وزارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ارسال و به اطلاع می رساند:... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 کافه تجارت