امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

۱۰۰ مقصد برتر صادراتی به روایت آمار - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی به روایت آمار - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

۱۰۰ مقصد برتر صادراتی به روایت آمار - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

صد مقصد برتر صادراتی ایران طی یازده ماه 1396 کدام کشورها هستند؟ 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

 ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی به روایت آمار - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

طی یازده ماهه 1396، نزدیک به 118 میلیون تن کالای بدون نفت خام به ارزش تقریبی 7.41 میلیارد دلار به مقصد بیش از صد کشور جهان صادر شده که حدود 47 درصد از صادرات مذکور فقط به سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق صورت گرفته است. همچنین حدود 31 درصد از کل رقم صادرات مربوط به صادرات به 4 کشور همسایه، عراق با 5.0 درصد رشد ارزشی در مقایسه با یازده ماهه 1395، ترکیه با 31 درصد رشد، افغانستان با 9 درصد و پاکستان با 10.8 درصد رشد، بوده است.

لینک فایل
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت