امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

ضوابط قرنطینه گیاهی ترانزیت خارجی محموله های گیاهی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط قرنطینه گیاهی ترانزیت خارجی محموله های گیاهی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط قرنطینه گیاهی ترانزیت خارجی محموله های گیاهی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ضوابط قرنطینه گیاهی ترانزیت خارجی محموله های گیاهی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 17/5/1397 شماره: 6614/1/180 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ضوابط قرنطینه گیاهی ترانزیت خارجی محموله های گیاهی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط قرنطینه گیاهی ترانزیت خارجی محموله های گیاهی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 17/5/1397
شماره: 6614/1/180
براساس نامه واصله از مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در رابطه با.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت