امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

عدم امکان اظهار محمولات وارده به صورت بانکی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

عدم امکان اظهار محمولات وارده به صورت بانکی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

عدم امکان اظهار محمولات وارده به صورت بانکی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

عدم امکان اظهار محمولات وارده به صورت بانکی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا 10/5/97 - 166/ص/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

عدم امکان اظهار محمولات وارده به صورت بانکی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

عدم امکان اظهار محمولات وارده به صورت بانکی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
نامه اتحاديه كارگزاران گمركي به دفتر واردات در رابطه با حذف قفل تاريخ اعتبار ثبت سفارشهاي بانكي
تاریخ: 10/5/97
شماره: 166/ص/97
احتراما پیرو جلسه حضوری در دفتر ریاست کل محترم گمرک اران و توضیحات ارائه شده و در پی اعتراضات واصله از سوی اعضا و... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت