امروز
25 . 3 . 1400 Jun 15 2021

فرق حمل يکسره با ترانزيت داخلي در چيست ؟ - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فرق حمل يکسره با ترانزيت داخلي در چيست ؟ - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فرق حمل يکسره با ترانزيت داخلي در چيست ؟ - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

حمل یکسره و ترانزیت داخلی به چه معناست و چه تفاوتی با هم دارند؟ 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

فرق حمل يکسره با ترانزيت داخلي در چيست ؟ - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

حمل يکسره يا ترانزيت به داخل (Inward Transit) عبارت است از انتقال کالاي گمرک نشده ورودي از گمرکخانه ورودي (مرز قلمرو گمرکي) به گمرکخانه مقصد بارنامه در داخل کشور با همان وسيله حمل (کاميون) بدون تخليه در گمرک ورودي، که با تقاضاي حامل و با صدور پروانه ترانزيت داخلي يا به اعتبار کارنه (TIR) انجام مي شود در حالی که ترانزيت داخلي عبارت است از انتقال کالاي گمرک نشده از يک گمرک خانه داخل کشور به گمرکخانه داخلي ديگر.

وجه تشابه حمل یکسره و ترانزیت داخلی این است که در هر دو رويه کالا گمرک نشده مي باشد. ولي تفاوت عمده در اين است که در مورد حمل يکسره، کالا به همان صورت که از مبدأ گمرکخانه اي در کشور محل صدور حمل شده بايد در گمرکخانه مقصد که در بارنامه با نام شهر مشخص شده تخليه و تحويل شود، بنابراين به محض ورود به قلمرو گمرکي کشور مقصد، در اولين گمرکخانه مرزي به مقصد گمرکخانه مجاز در شهري که مقصد بارنامه است با صدور پروانه ترانزيت داخلي و يا به اعتبار دفترچه "TIR" حمل يکسره خواهد شد در حالي که در مورد ترانزيت داخلي کالا قبلاً در گمرکخانه مقصد بارنامه، تخليه و قبض انبار نيز صادر شده ولي بعداً صاحب کالا مراجعه و با ارائه دلايل موجه تقاضاي ترانزيت کالا به گمرکخانه مجاز ديگري در همان قلمرو گمرکي مي نمايد. همچنين در حمل يکسره، معمولاً حامل، متقاضي ترانزيت و يا حمل يکسره کالاست، در صورتي که در ترانزيت داخلي حتماً صاحب کالا یا نماینده او چنين تقاضايي را مي نمايد.

در حمل يکسره، بارنامه حمل به منزله اعطاي وکالت و نمايندگي، جهت تنظيم اظهارنامه ترانزيت داخلي به حامل با اختيارات تام بوده و ديگر از حامل وکالتنامه رسمي و ثبتي مطالبه نمي شود، در حالي که براي ترانزيت داخلي چنانچه متقاضي غير از صاحب کالا باشد بايد اولاً وکالتنامه رسمي و ثبتي در دست داشته باشد، ثانياً اسناد مالکيت براي قبول درخواست ترانزيت داخلي ضروري است.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 


 کافه تجارت