امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده / موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی تاریخ: 28/7/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده / موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی
تاریخ: 28/7/1397
لینک فایل
👈
خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت