امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

فهرست بازرگانی وزرات صمت

فهرست بازرگانی وزرات صمت

فهرست بازرگانی وزرات صمت

خلاصه:

امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود...

فهرست بازرگانی وزرات صمت

📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛

⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

1. امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.

2. امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است لیکن اولویت اول با 750 کد تعرفه‌ای می‌باشد که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. فهرست این کد تعرفه ها در پیوست ارسال می‌گردد.

3. ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نمی‌باشند.

دانلـود فهـرست 👉کافه تجارت