امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

فهرست تکمیلی اقلام معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست تکمیلی اقلام معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست تکمیلی اقلام معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام فهرست تکمیلی اقلام موضوع تبصره (1) ماده (1) مصوبه شماره 63793/ت55633ه مورخ 1397/05/16 معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاریخ: 1397/6/11 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فهرست تکمیلی اقلام معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام ٧٥ قلم كالا به همراه كدHS  هشت رقمي كه با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط احصا شده است.
اعلام فهرست تکمیلی اقلام موضوع تبصره (1) ماده (1) مصوبه شماره 63793/ت55633ه مورخ 1397/05/16 معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز
لینک فهرست اقلام
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 
 کافه تجارت