امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

فهرست کالاهای صادراتی ملزم به واریز ارز به سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فهرست کالاهای صادراتی ملزم به واریز ارز به سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فهرست کالاهای صادراتی ملزم به واریز ارز به سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فهرستی از محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی و محصولات معدنی که مشمول واریز ارز به سیستم نیما می شوند در لینک زیر ذکر شده است. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

فهرست کالاهای صادراتی ملزم به واریز ارز به سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا


لینک فهرست کالاهای صادراتی ملزم به واریز ارز به سامانه نیما
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت