امروز
12 . 12 . 1399 Mar 2 2021

فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات و عوارض – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات و عوارض – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات و عوارض – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده همراه با کد HS عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. تاریخ: 13/6/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات و عوارض – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده همراه با کد HS
عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.
تاریخ: 13/6/1397
لینک فهرست کالاها
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 
 کافه تجارت