امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

لزوم ارائه «تعهد نامه محضری» برای واردکنندگان کاغذ و مداد - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

لزوم ارائه «تعهد نامه محضری» برای واردکنندگان کاغذ و مداد - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

لزوم ارائه «تعهد نامه محضری» برای واردکنندگان کاغذ و مداد - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

طبق نامه شماره 65149 مورخ 20/5/97 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، کلیه واردکنندگان زیر 👇... 1397/6/19 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

لزوم ارائه «تعهد نامه محضری» برای واردکنندگان کاغذ و مداد - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

طبق نامه شماره 65149 مورخ 20/5/97 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، کلیه واردکنندگان زیر 👇در هنگام ثبت سفارش می‌بایست «تعهدنامه محضری» را در دو نسخه تهیه و ضمن ارائه آن‌ها به «دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، آن را در سامانه جامع تجارت، پیوست درخواست مجوز خود به دفتر مذکور نمایند.
 

  1. کاغذهای چاپ، تحریر، روزنامه، مکانیکی حجیم شده (بالکی) و LWC با شماره تعرفه های 4801000 -  48025500 -  48025700 - 48026100 -  48102200
  2. یه تولیدکنندگان کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه جهت واردات مواد اولیه با شماره تعرفه های گمرکی 47032100  - 47032900 – 59113100 – 59113200 – 44039900 – 38099200 - 38062000 -  32041390 
  3. یه تولیدکنندگان مداد تحریر جهت واردات چوب مداد با شماره تعرفه 44081000 و مغز مداد به شماره 96092000 
◀️ضمناً واحدهای تولیدی متقاضی تعرفه‌های فوق لازم است تا تصویر پروانه بهره‌برداری خود را در سامانه جامع تجارت به درخواست مجوز ارسالی به «دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی- تخصیص ارز» پیوست کنند.

لینک فرم تعهدنامه محضری

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉کافه تجارت