امروز
1403/3/9 May 29 2024

لغو محدودیت تردد ناوگان باری غیر ضرور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

لغو محدودیت تردد ناوگان باری غیر ضرور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

لغو محدودیت تردد ناوگان باری غیر ضرور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

لغو محدودیت تردد ناوگان باری غیر ضرور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 10/1/1398 شماره: 8171/1/180 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

لغو محدودیت تردد ناوگان باری غیر ضرور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

لغو محدودیت تردد ناوگان باری غیر ضرور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 10/1/1398
شماره: 8171/1/180
پیرو بخشنامه شماره 8164/1/180 مورخ 7/1/97 این انجمن و بر اساس اعلام مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی – سازمان... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 کافه تجارت