امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

لیست 8 کالای جدید مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

لیست 8 کالای جدید مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

لیست 8 کالای جدید مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

8 کالای جدید با شماره تعرفه‌های مشخص مشمول دریافت ارز رسمی شدند. تاریخ: 19/8/1397 شماره: 214528/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

لیست 8 کالای جدید مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

لیست 8 کالای جدید مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
8 کالای جدید با شماره تعرفه‌های مشخص مشمول دریافت ارز رسمی شدند.
تاریخ: 19/8/1397
شماره: 214528/60
پیرو نامه شماره 197680/60 مورخ 25/7/1397، به پیوست تصویر نامه شماره 212491/60 مورخ 14/8/1397 مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقلام.... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت