امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و نحوه واردات توسط کولبران - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و نحوه واردات توسط کولبران - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و نحوه واردات توسط کولبران - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و نحوه واردات توسط کولبران 🔶تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی 🔶نحوه واردات توسط کولبران مشخص شد. 13/3/1397 - 31253/ت55395 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

 مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و نحوه واردات توسط کولبران - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و نحوه واردات توسط کولبران
🔶تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی
🔶نحوه واردات توسط کولبران مشخص شد.
تاریخ: 13/3/1397
شماره: 31253/ت55395 ه
هیئت وزیران در جلسه 9/3/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل.... لینک تصویبنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت